Agnus Dei : na 3 głosy basowe

Zgłoszenie do artykułu: Agnus Dei : na 3 głosy basowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” mieszczący się w Krakowie, przy ul. Krakusa 7, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.

Tytuł właściwy:

Agnus Dei : na 3 głosy basowe

Obsada instrumentalna:

Na trzy głosy basowe.

Postać zapisu:

partytura i głosy

Typ/rodzaj:

rękopis: autograf kompozytora

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska. Rkp. Muz. [brak sygnatury]

Informacje dodatkowe:

Rękopis pochodzi ze starego zasobu Biblioteki Jagiellońskiej. Obejmuje 4 nienumerowane strony (partytura) oraz 4 karty (głosy) o wymiarach 22 x 36,5 cm. Na kartach widnieją owalne niebieskie pieczątki z lirą. Dokument pisany czarnym piórem z poprawkami naniesionymi ołówkiem na papierze czerpanym.

Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.