Akathistos Polski. Medytacje o Tajemnicy Życia Matki Boskiej : na...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł właściwy:

Akathistos Polski. Medytacje o Tajemnicy Życia Matki Boskiej : na tenor i baryton solo chóry – męski żeński i mieszany a cappella

Obsada instrumentalna:

Na tenor i baryton solo, chóry męski, żeński i mieszany a cappella.

Data powstania:

1981

Gatunek muzyczny:

akathistos

Typ/rodzaj:

kserokopia autografu

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska. Rkp. 1981 : 22

Informacje dodatkowe:

Rękopis obejmuje 53 strony o wymiarach 30 x 21 cm. Do rękopisu dołączono informację zapisaną pismem maszynowym: „Utwór ten powstał z inspiracji 24 obrazów Teresy Stankiewicz pt. Akathistos. Akathistos jest formą hymnu do Najświętszej Marii Panny wywodzi się z tradycji kościoła wschodniego, sięgającej 8 w. Wykorzystanie tej tradycji przez malarkę, poetę i kompozytorkę jest odzwierciedleniem żywotności tej formy kultu Matki Boga w naszych czasach. Świadczy o tym również ekumeniczny charakter tego utworu. Tradycja Akathistosa przeniknęła na zachód przez Włochy około r. 800-nego. Od tej pory w ciągu wieków liczne są jego twórcze kontynuacje. Akathistos polski powstał obecnie z inspiracji tej żywej w kościele tradycji. Zarówno obrazy, tekst poetycki jak i muzyka wyrastają z ducha polskiego kultu Maryjnego”. Każda karta kserokopii (recto) jest kopią jednej strony oryginału rękopisu.

Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.