Aria Nuradina z melodramatu „Iskahar” : z basso continuo

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł właściwy:

Aria Nuradina z melodramatu „Iskahar” : z basso continuo

Tytuł oryginalny:

Aria de Nuradin : du Melodramma Iskahar : pour le Clavecin

Obsada instrumentalna:

Na głos z basso continuo.

Typ/rodzaj:

rękopis: kopia nieznanego autora

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska. Muz. Rkp. 2011 : 162/306 (7)

Informacje dodatkowe:

Dokument oprawiony z innymi ariami i utworami instrumentalnymi w twardą okładkę o wymiarach 24,5 na 35 cm z dodanymi stronami z przodu i z tyłu. Zbiór składa się z utworów pisanych przez różnych kopistów. Dokument pisany czarnym piórem. Rękopis obejmuje 4 strony nienumerowane o wymiarze 23 na 35 cm, w tym 1 stronę niezapisaną.

Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.