Cieszmy się i pod niebiosy

Zgłoszenie do artykułu: Cieszmy się i pod niebiosy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł właściwy:

Cieszmy się i pod niebiosy

Data powstania:

1946

Miejsce powstania:

Warszawa

Postać zapisu:

partytura

Typ/rodzaj:

rękopis: autor niezidentyfikowany

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska. Rkp. 1947 : 70

Informacje dodatkowe:

Dokument zawiera dwa rękopisy i znajduje się w miękkiej tekturowej okładce ochronnej o wymiarach 34,5 na 25 cm. Utwory prawdopodobnie wchodziły w skład zbioru 7 kolęd i były numerowane jako 3. i 6. Dokument pisany piórem niebieskim i czarnym z poprawkami i uwagami naniesionymi ołówkiem. Rękopis znajduje się w teczce z innymi kompozycjami wokalno-instrumentalnymi. Obejmuje 5 nienumerowanych stron o wymiarach 37 na 26,5 cm i mniej.

Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.