Cztery pieśni : op.5 nr 1

Zgłoszenie do artykułu: Cztery pieśni : op.5 nr 1

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł właściwy:

Cztery pieśni : op.5 nr 1

Tytuł oryginalny:

Cztery pieśni : op. 5 N 1

Obsada instrumentalna:

Na głos z fortepianem.

Gatunek muzyczny:

pieśń

Typ/rodzaj:

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska. Rkp 1983 : 11

Informacje dodatkowe:

Rękopis obejmuje 6 stron, w tym 1 niezapisana, o wymiarach 34,5 x 27,5 cm. Zawiera tekst równolegle w języku polskim i niemieckim. Jerzy Guranowski jest autorem tekstu utworu w języku polskim. Tytuł utworu na stronie tytułowej został skreślony ręką autora rękopisu. Dokument pisany piórem.

Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.