Czy pamiętasz? : fragment z Przedświtu

Zgłoszenie do artykułu: Czy pamiętasz? : fragment z Przedświtu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł właściwy:

Czy pamiętasz? : fragment z Przedświtu

Obsada instrumentalna:

Na tenory i basy.

Postać zapisu:

partytura

Typ/rodzaj:

rękopis: kopia nieznanego autora

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska. -

Informacje dodatkowe:

Rękopis obejmuje 6 nienumerowanych stron o wymiarach 35 x 26,5 cm. Obok tytułu „Czy pamiętasz” widnieje informacja: Odznaczona na konkursie Lutni Warszawskiej w lutym 1912 (godło: „Przedświt” oraz dopisek ołówkiem: Konkurs jubil. Krasińskiego. „Psalm dobrej woli” występuje w dwóch wersjach, w tonacji B-dur i As-dur. Dokument pisany piórem, zawiera dopiski naniesione ołówkiem i czerwoną kredką. Spuścizna po Franciszku Krudowskim.

Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.