Kabaret Jama Michalika

Zgłoszenie do artykułu: Kabaret Jama Michalika

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł właściwy:

Kabaret Jama Michalika

Obsada instrumentalna:

Na głos z fortepianem.

Postać zapisu:

wyciąg fortepianowy

Typ/rodzaj:

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska. Rkp. 1994 : 1/29/1/

Informacje dodatkowe:

Rękopis obejmuje 24 strony, w tym 4 niezapisane, o wymiarach 35,5 na 26 cm. Na stronie tytułowej widnieje uwaga: 1. Poza utworami, które zawiera „Skrócony wyciąg” cały program odbywa się na improwizowanym podkładzie muzycznym w skład którego wchodzą także mniejsze lub większe odcinki pieśni masowych, ludowych, szlagierów, piosenek z kabaretu Boy’a etc. 2. Teksty skrócone, dla orientacji, oryginały w maszynopisie. Partia fortepianu zapisana fragmentarycznie, często tylko w postaci akordów notowanych literowo. Dokument pisany czarnym pisakiem.

Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.