Mała Lu : operetka w 1 akcie

Zgłoszenie do artykułu: Mała Lu : operetka w 1 akcie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł właściwy:

Mała Lu : operetka w 1 akcie

Obsada instrumentalna:

Na jeden i dwa głosy z orkiestrą lub fortepianem.

Postać zapisu:

partytura

Typ/rodzaj:

rękopis: kopie różnych autorów

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska. Rkp. 1983 : 832/15 (19)

Informacje dodatkowe:

Rękopis obejmuje 89 strony, w tym 25 niezapisane, o wymiarach 36 na 27 cm oraz maszynopis libretta. Dokument pisany piórem i ołówkiem z poprawkami i uwagami naniesionymi ołówkiem. Rękopis znajduje się w tekturowej oprawie o wymiarach 35 x 26, 5 cm z dodaną stroną z przodu i z tyłu.

Dostęp
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.