Modlitwa

Zgłoszenie do artykułu: Modlitwa

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł właściwy:

Modlitwa

Obsada instrumentalna:

Na głos z gitarą.

Data powstania:

1800
po 1800

Typ/rodzaj:

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska. XVIII 25

Informacje dodatkowe:

Rękopis obejmuje 2 strony, w tym 1 niezapisana, o wymiarach 35 x 24 cm. Dokument pisany piórem, dopiski naniesione czerwoną kredką i ołówkiem. Numeracja strony wprowadzona ołówkiem prawdopodobnie przez bibliotekarza. Sygnatura wpisana niebieską kredką. Na pierwszej stronie widnieje pieczątka Biblioteki Jagiellońskiej. Nad linią melodyczną utworu zapisano tekst drugiej zwrotki.

Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.