Moje piosenki : deklamacja, śpiew lub sam fortepian

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Autorzy:

Krogulski Władysław (muz.)

Incipit:

Bogactwo moje, te modre oczy...

2. Sierota

Autorzy:

Krogulski Władysław (muz.)

Incipit:

Siedzę pod płotem...

Data powstania:

1910-02-07

Autorzy:

Krogulski Władysław (muz.)

Incipit:

Widzę oczy ciemne...

Autorzy:

Krogulski Władysław (muz.)

Incipit:

Gdzie róże, bzy...

5. Smutna

Autorzy:

Krogulski Władysław (muz.)

Incipit:

Moja ty duszko...

Data powstania:

1910-02-13

Autorzy:

Krogulski Władysław (muz.)

Incipit:

Szukam cię wszędzie...

7. Samotny

Autorzy:

Krogulski Władysław (muz.)

Incipit:

Gdy jestem z dala...

Autorzy:

Krogulski Władysław (muz.)

Incipit:

Nie płacz ma droga…

Autorzy:

Krogulski Władysław (muz.)

Incipit:

Ty! Coś pod strzechą...

Data powstania:

1910-07-17

Dostęp
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.