Muzyka do sztuk teatralnych

Zgłoszenie do artykułu: Muzyka do sztuk teatralnych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł właściwy:

Muzyka do sztuk teatralnych

Obsada instrumentalna:

Na fortepian z podpisanym tekstem.

Typ/rodzaj:

rękopis : autograf kompozytora

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska. -

Informacje dodatkowe:

Rękopis obejmuje 4 nienumerowane strony o wymiarach 36 x 26,5 cm. Utwór o incipicie: Lubisz ty światło... pochodzi ze sztuki „Kobiety z kamienia”, utwór o incipicie: Kiedym cię brała… wywodzi się ze sztuki „Sto za sto”, pozostałe utwory pochodzą ze sztuki „Fortepian Berty”. Nazwisko autor słów ostatniego utworu jest nieczytelne. Dokument pisany piórem, czarnym i czerwonym atramentem, zawiera dopiski naniesione ołówkiem.

Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.