Muzykalia Narodowa

Zgłoszenie do artykułu: Muzykalia Narodowa

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” mieszczący się w Krakowie, przy ul. Krakusa 7, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.

Tytuł właściwy:

Muzykalia Narodowa

Data powstania:

3 października 1886

Miejsce powstania:

Zalas

Typ/rodzaj:

rękopis: autograf

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska. Rkp. 1990 : 796/22 (17)

Informacje dodatkowe:

Na stronie pierwszej wpisano inny tytuł rękopisu: Nuta albo Melodyja Narodowa Polska : (Sztuk 15) : Naród, który śpiewa, zyje na wieki!. W rękopisie zawarto jeden utwór instrumentalny. Numery pieśni od 18 do 21 w arkuszu pierwszym to kolędy. Na rękopis składają się także pieśni i tańce ludowe związane z obrzędem weselnym. Na rękopisie zawarto informacje: Ten arkusz napisany został przez Wawrzyńca D. w Zalasie w dniu Wigilii Sw Franciszka wyzń. to jest d. 3 października 1886o R., N3. Te Melodyje odpisano do Księgi zbiorowej obejmującej sztuk 1400, które są zbiorem przeszło od 50ciu lat, czyli od r. 1828 – a tę Księgę spisał własną ręką Wawrzyniec D. w Zalasie – z małym wyjątkiem, ta księga obejmuje melodyje wprost z ust ludzkich powzięte – prawie wszystkie. Na arkuszu drugim wpisano: Odpis z Księgi zbior, melod. w liczbie 1600. sztuk – zebrał w całem swem życiu Wawrz. D......... w Z...... lat 65 liczący z rozmajtych źródeł – a ponajwiększej części z ust ludu – i tenże amator rzeczy polskich – na tym Arkuszu własną ręką napisał na wieczną pamiątkę dla Pana Franciszka Krzyszkowskiego i Jego Rodziny – w dowód szacunku i przyjaźni lat 40tu i Temuż ofiarowano na dniu 4 Paźdź. 1886. roku. Przy utworach wpisano uwagi dotyczące wykonania lub proweniencji danej kompozycji. Dokument pisany czarnym, czerwonym i niebieskim atramentem. Rękopis posiada miękką, szarą okładkę. Obejmuje 15 stron, w tym 2 nienumerowane, o wymiarach 33,5 na 26 cm.

Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.