Muzykalia Narodowa

Zgłoszenie do artykułu: Muzykalia Narodowa

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł właściwy:

Muzykalia Narodowa

Data powstania:

3 października 1886

Miejsce powstania:

Zalas

Typ/rodzaj:

rękopis: autograf

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska. Rkp. 1990 : 796/22 (17)

Informacje dodatkowe:

Na stronie pierwszej wpisano inny tytuł rękopisu: Nuta albo Melodyja Narodowa Polska : (Sztuk 15) : Naród, który śpiewa, zyje na wieki!. W rękopisie zawarto jeden utwór instrumentalny. Numery pieśni od 18 do 21 w arkuszu pierwszym to kolędy. Na rękopis składają się także pieśni i tańce ludowe związane z obrzędem weselnym. Na rękopisie zawarto informacje: Ten arkusz napisany został przez Wawrzyńca D. w Zalasie w dniu Wigilii Sw Franciszka wyzń. to jest d. 3 października 1886o R., N3. Te Melodyje odpisano do Księgi zbiorowej obejmującej sztuk 1400, które są zbiorem przeszło od 50ciu lat, czyli od r. 1828 – a tę Księgę spisał własną ręką Wawrzyniec D. w Zalasie – z małym wyjątkiem, ta księga obejmuje melodyje wprost z ust ludzkich powzięte – prawie wszystkie. Na arkuszu drugim wpisano: Odpis z Księgi zbior, melod. w liczbie 1600. sztuk – zebrał w całem swem życiu Wawrz. D......... w Z...... lat 65 liczący z rozmajtych źródeł – a ponajwiększej części z ust ludu – i tenże amator rzeczy polskich – na tym Arkuszu własną ręką napisał na wieczną pamiątkę dla Pana Franciszka Krzyszkowskiego i Jego Rodziny – w dowód szacunku i przyjaźni lat 40tu i Temuż ofiarowano na dniu 4 Paźdź. 1886. roku. Przy utworach wpisano uwagi dotyczące wykonania lub proweniencji danej kompozycji. Dokument pisany czarnym, czerwonym i niebieskim atramentem. Rękopis posiada miękką, szarą okładkę. Obejmuje 15 stron, w tym 2 nienumerowane, o wymiarach 33,5 na 26 cm.

Dostęp
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.