Nędza uszczęśliwiona : opera we dwóch aktach pierwszy raz grana n...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł właściwy:

Nędza uszczęśliwiona : opera we dwóch aktach pierwszy raz grana na Teatrze Warszawskim. Do której muzyka jest zrobiona przez P. Kamięskiego w Warszawie Roku 1778

Obsada instrumentalna:

Na głosy solowe, chór i orkiestrę.

Data powstania:

25 grudnia 1887

Postać zapisu:

partytura

Gatunek muzyczny:

opera

Typ/rodzaj:

rękopis: autor niezidentyfikowany

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska. P. I. 54

Informacje dodatkowe:

Na 3 i 4 s. rękopisu zawarta jest dedykacja adresowana do „Najjaśniejszego Króla Jego Mci Stanisława Augusta Pana mojego miłościwego”. – Dokument pisany piórem, zawiera pieczątkę: „Biblioteka Władysława Leśniewskiego”. – Rękopis zawarty w twardej oprawie, z dodatkowymi kartami ochronnymi, dwiema pierwszymi i dwiema ostatnimi

Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.