Nie trzeba się zarzekać : komedia w trzech aktach

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł właściwy:

Nie trzeba się zarzekać : komedia w trzech aktach

Obsada instrumentalna:

Na fortepian.

Data powstania:

1957

Gatunek muzyczny:

piosenka

Typ/rodzaj:

rękopis : autograf kompozytora

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska. Rkp. muz. 1983 : 70

Informacje dodatkowe:

Rękopis obejmuje 8 strony, w tym 1 niezapisana, o wymiarach 24,5 na 17 cm. Poszczególne utwory występują w rękopisie dwukrotnie, w dwóch różnych tonacjach. Utwór „Swawolny wietrzyk” został zapisany bez tekstu słownego, tekst słowny znajduje się na osobnych stronach dołączonych do rękopisu. Piosenka „Swawolny wietrzyk” pochodzi z III sceny III aktu sztuki Alfred de Musset „Nie trzeba się zarzekać” (drukowana w 1836 r., wystawiona w 1848 r.). Dokument pisany ołówkiem, tekst słowny zapisany piórem, zawiera dopiski naniesione ołówkiem.

Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.