Oczekiwanie

Zgłoszenie do artykułu: Oczekiwanie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł właściwy:

Oczekiwanie

Obsada instrumentalna:

Na głos z fortepianem.

Data powstania:

1800
po 1800

Typ/rodzaj:

rękopis: autor niezidentyfikowany

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska. III 233

Informacje dodatkowe:

Rękopis obejmuje 8 stron, w tym 1 niezapisana, wymiarach 26 x 34 cm. „Śpiew z Violetty” jest arią pochodzącą z II aktu „La Traviata” Giuseppe Verdiego. Dokument pisany piórem. Numeracja strony wprowadzona ołówkiem prawdopodobnie przez bibliotekarza. Sygnatura wpisana niebieską kredką. Dwie strony dokumentu stanowią wkładkę z zapisanym tekstem na jednej stronie. Manuskrypt przechowywany jest w teczce, w której znajdują się inne kompozycje wokalno-instrumentalne.

Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.