Otwórz okno… : op. 9 nr 1

Zgłoszenie do artykułu: Otwórz okno… : op. 9 nr 1

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł właściwy:

Otwórz okno… : op. 9 nr 1

Obsada instrumentalna:

Na głos z fortepianem.

Data powstania:

1 listopada 1922

Gatunek muzyczny:

pieśń

Typ/rodzaj:

Fotokopia autografu

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska. Muz. Rkp. 1980 : 1050/8 (70)

Informacje dodatkowe:

Rękopis obejmuje 5 stron o wymiarach 30 x 24,5 cm. Każda karta fotokopii (recto) jest kopią jednej strony oryginału rękopisu. Na odwrocie kart widnieje pieczątka: „Biblioteka Narodowa. Zakład Reprodukcji”.

Dostęp
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.