Paziowie Królowej Marysieńki : opera komediowa w 2 aktach

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł właściwy:

Paziowie Królowej Marysieńki : opera komediowa w 2 aktach

Tytuł oryginalny:

Paziowie Królowej Marysieńki : opera kom w II aktach

Obsada instrumentalna:

Na głosy solowe, chór i fortepian.

Data powstania:

18 marca 1925

Postać zapisu:

wyciąg fortepianowy

Gatunek muzyczny:

opera komiczna

Typ/rodzaj:

rękopis: kopia ręką Marii Bursowej

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska. Rkp. 1938 Nr 8

Informacje dodatkowe:

Rękopis obejmuje 114 stron o wymiarach 34 x 27,5 cm. Na karcie ochronnej rękopisu widnieje zapis ołówkiem: „Wyciąg fortepianowy zrobiony z partytury orkiestralnej przez studentów muzykologii Lecha Bursy z użyciem – wydane drukiem – 5 arii”. Dokument pisany piórem. Rękopis oprawiony w twardą oprawę, w dodatkowymi kartami ochronnymi, pierwszą i ostatnią.

Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.