Pieśń młodości : op. 16 nr 4

Zgłoszenie do artykułu: Pieśń młodości : op. 16 nr 4

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł właściwy:

Pieśń młodości : op. 16 nr 4

Obsada instrumentalna:

Na tenor 1 i 2, barytony oraz basy.

Data powstania:

20 listopada 1929

Miejsce powstania:

Kraków

Postać zapisu:

partytura

Gatunek muzyczny:

pieśń

Typ/rodzaj:

rękopis: autograf kompozytora

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska. Rkp. Muz. 2012 : 53/16 (90)

Informacje dodatkowe:

Utwór z dedykacją: Ośmielam się tę „Pieśń młodości” dedykować Bolesławowi Wallek-Walewskiemu, Mistrzowi o wiecznie młodej duszy, jako próbę, a zarazem echo piękna Jego 25-cio letniej pieśni!. Dokument pisany czarnym piórem. Rękopis obejmuje 4 strony nienumerowane o wymiarach 34 na 26,5 cm, w tym 1 stronę niezapisaną.

Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.