Pieśń o Rycerzu Trójsławie : ballada trzech nocy : op. 35

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł właściwy:

Pieśń o Rycerzu Trójsławie : ballada trzech nocy : op. 35

Obsada instrumentalna:

Na głosy solowe, chór i orkiestrę.

Data powstania:

29 listopada 1941

Miejsce powstania:

Dorsten in Westfalia

Postać zapisu:

partytura

Gatunek muzyczny:

pieśń, ballada

Typ/rodzaj:

rękopis : autograf kompozytora

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska. [dramat muzyczny?]

Informacje dodatkowe:

Na stronie tytułowej widnieje informacja: Utwór ten, pisany w warunkach obozowych, w czasie gdy Muzy zwykły milczeć poświęcam Towarzyszce mego życia i prac Twórczych. Dosrten (Westfalia) 24. listopada 1941. Włodzimierz Poźniak. Na drugiej stronie znajduje się wykaz obsady dzieła. Dokument pisany piórem, prawdopodobnie zawiera pieczęć obozową. Rękopis obejmuje 304 strony, w tym 2 nienumerowane, o wymiarach 34 na 27 cm.

Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.