Pieśń o Tadeuszu Rejtanie : na chór męski z towarzyszeniem muzyki...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł właściwy:

Pieśń o Tadeuszu Rejtanie : na chór męski z towarzyszeniem muzyki dętej

Tytuł oryginalny:

Pieśń o Tadeuszu Rejtanie : na chór męski z tow. muzyki dętej

Obsada instrumentalna:

Na chór męski i instrumenty dęte.

Data powstania:

9 lutego 1901

Postać zapisu:

partytura

Gatunek muzyczny:

pieśń

Typ/rodzaj:

rękopis : autograf kompozytora

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska. Muz. Rkp. 80 : 30

Informacje dodatkowe:

Rękopis obejmuje 10 stron o wymiarach 25,5 x 32,5 cm. Dokument pisany piórem, zawiera dopiski naniesione ołówkiem. Numeracja strony wprowadzona ołówkiem prawdopodobnie przez bibliotekarza. Na stronie drugiej tytuł pieśni brzmi: „Na cześć Tadeusza Rejtana”. Na stronie tytułowej widnieje pieczątka: „Józef Sierosławki, Nauczyciel muzyki w Krakowie”.

Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.