Pieśni kościelne : Aa 72

Zgłoszenie do artykułu: Pieśni kościelne : Aa 72

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł właściwy:

Pieśni kościelne : Aa 72

Tytuł oryginalny:

Pieśni koscielne

Obsada instrumentalna:

Na organy z podpisanym tekstm.

Gatunek muzyczny:

pieśń

Typ/rodzaj:

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska. Muz. Rkp. 79 : 11/3

Informacje dodatkowe:

Rękopis zawarty w tekturowej okładce. Obejmuje 6 stron o wymiarach 24,5 x 31,5 cm. Dokument pisany piórem. Strony liczbowane są w sposób niekonsekwentny, przypuszczalnie rękopis jest fragmentem większej całości. Pieśń Nieszpory niedzielne zawiera fragmenty psalmów w języku polskim nr 109–112 oraz 116. Pieśń Na święto b. Maryi zawiera fragment psalmu nr 121 oraz psalmu o incipicie: Jerozolimo, w tym świętym progu…. Pozostałe utwory zawierają tylko incipity tekstu słownego i zapisane są w wersjach stanowiących transpozycje do różnych tonacji. Manuskrypt zawiera również szkice innych utworów.

Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.