Piosenka Błazna : ze sztuki „Co tylko chcecie”

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł właściwy:

Piosenka Błazna : ze sztuki „Co tylko chcecie”

Obsada instrumentalna:

Na głos z fortepianem, gitarą i/lub orkiestrą.

Data powstania:

1953

Miejsce powstania:

Kraków

Postać zapisu:

wyciąg fortepianowy, tekst

Gatunek muzyczny:

piosenka, sztuka teatralna

Typ/rodzaj:

rękopis: autor niezidentyfikowany

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska. Rkp. 1983 : 832/16 (20)

Informacje dodatkowe:

Na rękopisie widnieją informacje:

Pierwsze szkice,

Muzyka napisana do opracowania scenicznego Tadeusza Białkowskiego,

Pierwsze wykonanie 4-go marca 1933 r. w Teatrze im. J. Słowackiego w Krakowie,

Napisane dla Teatru Miejskiego w Tarnowie. Rok 1953,

Scena mimiczna i Taniec – napisane dla Teatru w Tarnowie Reżyseria Miry Bohdanowicz

oraz pieczątki atramentowe:

Własność Autora Wszelkie prawa zastrzeżone,

Prawo wykonania publicznego zastrzeżone.

Dokument składa się z wyciągu fortepianowego w liczbie 54 stron, w tym 9 niezapisanych, o wymiarach 27,5 na 17, 5 cm (wraz ze szkicami) oraz zeszytu z zapisem partii głosów orkiestrowych w liczbie 52 stron w tym 12 niezapisanych i wymiarach 36 x 28 cm i mniej. Do rękopisu dołączono karteczkę z informacją: Co tylko chcecie (wieczór Trzech Króli).

„Piosenka Błazna” zapisana została w trzech wersjach. Dokument pisany atramentem i ołówkiem z uwagami i poprawkami wpisanymi także ołówkiem. Manuskrypt zawiera inne liczbowanie stron oraz 5 kartek z planami i spisem numerów sztuki.

Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.