Piosenka Iwana : z groteski „Konik Garbusek”

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł właściwy:

Piosenka Iwana : z groteski „Konik Garbusek”

Obsada instrumentalna:

Na fortepian z podpisanym tekstem.

Data powstania:

13 lutego 1950

Gatunek muzyczny:

piosenka

Typ/rodzaj:

rękopis : szkic kompozytora

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska. Rkp. 1938 : 28

Informacje dodatkowe:

Utwór zawarty w rękopisie dzieła scenicznego pt. Konik Garbusek, którego premiera miała miejsce 4 marca 1950 r. Tą samą sygnaturą opatrzony jest tekst słowny zapisany na maszynie oraz pojedyncze numery i szkice dzieła. Dokument pisany ołówkiem. Rękopis obejmuje 1 nienumerowaną stronę o wymiarach 24 na 17 cm.

Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.