Polonese a 3. Mani

Zgłoszenie do artykułu: Polonese a 3. Mani

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł właściwy:

Polonese a 3. Mani

Data powstania:

1820
okoła 1820

Typ/rodzaj:

rękopis : kopia nieznanego autora

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska. Rkp. Przyb. 1934 I

Informacje dodatkowe:

Rękopis obejmuje 10 stron, w tym 2 niezapisane, o wymiarach 33 na 24,5 cm. Zapisy tytułu pierwszego utworu na karcie tytułowej i nad kompozycją różnią się nieznacznie. Dokument pisany piórem, numeracja co drugiej strony wprowadzona ołówkiem prawdopodobnie przez bibliotekarza. Manuskrypt oprawiony w twardą oprawę ochronną o wymiarach 34 na 25,5 cm, z dodatkowymi stronami pierwszą i ostatnią. Oprawy dokonano w 1935 r.

Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.