Zgłoszenie do artykułu: Poranek

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł właściwy:

Poranek

Obsada instrumentalna:

Na harmonium, skrzypce 1 i 2, wiolonczelę, kontrabas, flet i klarnet C.

Postać zapisu:

głosy

Gatunek muzyczny:

pieśń

Typ/rodzaj:

rękopis: kopia nieznanego autora

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska. Rkp. 1990 : 1023/4 (36)

Informacje dodatkowe:

Brak tekstu słownego. Na rękopisie widnieją podłużne, atramentowe pieczątki koloru czarnego: Własność Teatru Świetlnego Uciecha i czerwonego: Teatr Świetlny Uciecha, Kraków, Starowiślna 16. Karty rękopisu znajdują się w zielonej, miękkiej i luźnej oprawie o wymiarach 35 na 28,5 cm. Dokument pisany czarnym piórem. Obejmuje 16 nienumerowanych kart o wymiarach 34 na 26 cm i mniej.

Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.