Smok w Nieswarowie : sztuka teatralna

Zgłoszenie do artykułu: Smok w Nieswarowie : sztuka teatralna

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł właściwy:

Smok w Nieswarowie : sztuka teatralna

Tytuł oryginalny:

Smok w Nieswarowie

Obsada instrumentalna:

Na głos z fortepianem.

Data powstania:

czerwiec 1953

Postać zapisu:

wyciąg fortepianowy

Gatunek muzyczny:

piosenka

Typ/rodzaj:

rękopis: autograf kompozytora

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska. Rkp. 1983 : 832/28 (32)

Informacje dodatkowe:

Dokument obejmuje:

– wyciąg fortepianowy – 31 nienumerowanych stron, w tym 2 niezapisane, o wymiarach 28,5 na 25,5 cm – oprawiony w miękką okładkę z dodaną stroną z przodu i z tyłu;

– dodatkowe 22 strony, w tym 6 niezapisanych, o wymiarach 30,5 na 27 cm i mniej;

– fragmenty i szkice niektórych utworów sztuki;

– 11 kartek z tekstami utworów sztuki zapisanych ołówkiem lub na maszynie.

Poza wymienionymi pozycjami rękopis zawiera również utwory instrumentalne. Dokument pisany ołówkiem, fioletową kredką oraz granatowym piórem.

Dostęp
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.