Śpiewy na imieniny

Zgłoszenie do artykułu: Śpiewy na imieniny

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł właściwy:

Śpiewy na imieniny

Obsada instrumentalna:

Na sopran, alt, tenor i bas.

Data powstania:

21 maja 1924

Postać zapisu:

głosy

Typ/rodzaj:

rękopis: kopia nieznanego autora

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska. Rkp. 1980 : 1011/I1 (55)

Informacje dodatkowe:

Rękopis znajduje się w miękkiej seledynowej okładce o wymiarach 25,5 na 16 cm. Utwór Hymn na dzień imienin rozpisany jest na poszczególne głosy: sopran, alt, tenor i bas. Dokument pisany piórem i ołówkiem z naniesionymi licznymi poprawkami. Rękopis znajduje się w teczce wraz z innymi utworami wokalno-instrumentalnymi. Obejmuje 11 nienumerowanych kart luźnych o wymiarach 26,5 na 16,5 cm i mniej.

Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.