Śpiewy : na jeden głos z towarzyszeniem fortepianu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł właściwy:

Śpiewy : na jeden głos z towarzyszeniem fortepianu

Tytuł oryginalny:

V Śpiewy : na jeden głos z towarzyszeniem fortepianu : skomponowane i Pannie Ant. Kriszpecinskiej z uszanowaniem poświęcone przez W. J. Rolletschek

Obsada instrumentalna:

Na głos z fortepianem.

Data powstania:

1850
II poł. XIX wieku

Gatunek muzyczny:

pieśń

Typ/rodzaj:

rękopis: autograf kompozytora

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska. Rkp. Muz. [brak sygnatury]

Informacje dodatkowe:

Rękopis pochodzi ze starego zasobu Biblioteki Jagiellońskiej. Obejmuje 12 stron o wymiarach 26 x 33,5 cm i mniej. Manuskrypt zawiera także pieśni w języku włoskim, francuskim i niemieckim. Dokument pisany czarnym piórem. Numeracja kart wpisana ołówkiem prawdopodobnie przez bibliotekarza.

Dostęp
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.