Śpiewy o królach polskich

Zgłoszenie do artykułu: Śpiewy o królach polskich

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł właściwy:

Śpiewy o królach polskich

Tytuł oryginalny:

Śpiewy o Królach pol.

Obsada instrumentalna:

Na głos z fortepianem.

Typ/rodzaj:

rękopis: autor niezidentyfikowany

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska. Rkp. 1978 : 1396/9 (12)

Informacje dodatkowe:

Zbiór składa się z wierszy Juliana Ursyna Niemcewicza zawartych w „Śpiewach historycznych” numery od 7 do 29, brak pieśni o numerze 26, pieśń 29 wpisana została przed 27 i 28. Rękopis znajduje się w miękkiej tekturowej okładce z napisem: CI 343.– 364 Śpiewy o Królach pol. o wymiarach 20 na 25 cm. Na stronie 13 zapisano uwagę: nr 26 Śpiew Kiedy Batory etc. brakuje. Dokument zawiera numerację stron nadaną ołówkiem prawdopodobnie przez bibliotekarza, kopista nadał s. 1 numer 6. Rękopis pisany piórem na szarym papierze czerpanym, obejmuje 16 nienumerowanych stron o wymiarach 20 na 25 cm.

Dostęp
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.