Śpiewy z obrazu ludowego pt. „Łobzowianie” : na fortepian

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł właściwy:

Śpiewy z obrazu ludowego pt. „Łobzowianie” : na fortepian

Obsada instrumentalna:

Na głos z fortepianem.

Typ/rodzaj:

rękopis: kopia ręką W. L. Anczyca

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska. Rkp. 1980 : 478/2 (12)

Informacje dodatkowe:

Rękopis znajduje się w tekturowej miękkiej okładce o wymiarach 24 na 31,5 cm, na której znajduje się zapis: Śpiewy z Łobzowian. CI. 431. Dokument zawiera także utwór instrumentalny pt. „Marsz Gwardyi narodowej : przez Artura Głogowskiego”. Na stronie 13 widnieje wpis w języku niemieckim: Was wir lieben polka. Na stronie 15 widoczne są nieczytelne podpisy, na stronie 16 szkice nut. Dokument pisany piórem, obejmuje 16 nienumerowanych stron, w tym 1 niezapisaną, o wymiarach 24 na 31,5 cm.

Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.