Wesele Krakowskie : 5 głosów orkiestrowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł właściwy:

Wesele Krakowskie : 5 głosów orkiestrowych

Tytuł oryginalny:

Wesele Krakowskie : 5 głosów ork.

Obsada instrumentalna:

Na zespół instrumentalny.

Data powstania:

19 kwietnia 1927

Miejsce powstania:

Kraków

Postać zapisu:

głosy

Typ/rodzaj:

rękopis : kopia ręką Alszera

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska. Rkp. muz. 1983 : 66

Informacje dodatkowe:

Rękopis obejmuje 20 nienumerowanych stron o wymiarach 34 x 27 cm. Są to głosy orkiestrowe kompozycji wokalno-instrumentalnej, bez podpisanego tekstu. Dokument pisany piórem, zawiera dopiski naniesione ołówkiem oraz niebieską kredką. Na poszczególnych stronach widnieje pieczątka „Kazimierz Meyerhold, Kraków”.

Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.