Wiersze na przyjęcie Napoleona Wielkiego Cesarza Francuzów Króla ...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł właściwy:

Wiersze na przyjęcie Napoleona Wielkiego Cesarza Francuzów Króla Włoskiego Oswobodziciela Polaków

Tytuł oryginalny:

Wiersze Na przyjęcie Napoleona Wielkiego Cesarza Francuzów Krola Włoskiego Oswobodziciela Polakow : przez Pawła Czaykowskiego z muzyką X. J. Cybulskiego

Obsada instrumentalna:

Na głos z klawesynem.

Data powstania:

-

Miejsce powstania:

Warszawa

Typ/rodzaj:

druk

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska. Muz. 2011 : (785)

Informacje dodatkowe:

Rękopis obejmuje 2 strony o wymiarach 23 x 35 cm. Zawiera tekst w języku polskim i francuskim. Na stronie tytułowej zamieszczono informację: W Warszawie w Sztycharni X. J. Cybulskiego na Nowym Mieście nr 1883. Dokument oprawiony z innymi ariami i utworami instrumentalnymi w twardą okładkę o wymiarach 24,5 x 35 cm z dodanymi stronami z przodu i z tyłu. Zbiór składa się z utworów pisanych przez różnych kopistów. Dokument drukowany na papierze czerpanym.

Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.