Wiosna się mile uśmiecha : mazurek

Zgłoszenie do artykułu: Wiosna się mile uśmiecha : mazurek

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł właściwy:

Wiosna się mile uśmiecha : mazurek

Obsada instrumentalna:

Na głos.

Postać zapisu:

głos

Gatunek muzyczny:

mazurek

Typ/rodzaj:

rękopis: autor niezidentyfikowany

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska. III 118

Informacje dodatkowe:

Na drugiej stronie rękopisu wpisano atramentem kadencje w tonacjach D-dur, A-dur, C-dur na fortepian. Na dokumencie widoczne są dopiski czerwoną kredką. Dokument pisany piórem. Rękopis pochodzi z teczki, w której znajdują się inne kompozycje wokalno-instrumentalne. Obejmuje 2 nienumerowane strony o wymiarach 13,5 na 32,5 cm.

Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.