Zbiór kolęd i pastorałek

Zgłoszenie do artykułu: Zbiór kolęd i pastorałek

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł właściwy:

Zbiór kolęd i pastorałek

Tytuł oryginalny:

Zbiór Kolend i Pastorałek

Obsada instrumentalna:

Na głos z akompaniamentem.

Gatunek muzyczny:

kolęda

Typ/rodzaj:

rękopis: autor niezidentyfikowany

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska. Rkp. 1987 : 288/11 (12)

Informacje dodatkowe:

Zbiór zawiera kolędy pochodzące m.in. ze starodawnej Galicji, Krakowa, Wielkopolski, z Niepołomic i Podola. Numeracja stron i kolejności utworów wpisana została oryginalnie piórem, a następnie dokończona lub poprawiona ołówkiem prawdopodobnie przez bibliotekarza. Na stronie pierwszej zamieszczono spis utworów. Do rękopisu dołączono małą i wybrakowaną książeczkę zawierającą tekst kolęd: Gdy się Chrystus rodzi, Anioł pasterzom mówił, A wczora z wieczora, Ach ubogi żłobie!, A cóż z Tą Dzieciną, Północ już była, Wśród nocnej ciszy, Przybieżeli do Betlejem pasterze, W żłobie leży, W dzień Bożego Narodzenia, Z narodzenia Pana, wydrukowaną przez Zakłady Graficzne „Styl” w Krakowie. Rękopis pisany piórem czarnym i niebieskim oraz ołówkiem. Dokument znajduje się w teczce z innymi utworami wokalno-instrumentalnymi. Obejmuje 70 stron, w tym 7 nienumerowanych i 1 niezapisaną, o wymiarach 34,5 na 25,5 cm i mniej.

Dostęp
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.