Zgłoszenie do artykułu: Że

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł właściwy:

Że

Data powstania:

17 sierpnia 1940
od 16 do 17-08-1940

Postać zapisu:

partytura

Gatunek muzyczny:

piosenka

Typ/rodzaj:

rękopis: autograf kompozytora

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska. Rkp 1970 nr 23

Informacje dodatkowe:

Na karcie tytułowej znajduje się dedykacja: Drogiemu Tadkowi i Słodkiej Jasi dedykuje Wacek, Roku tysięcznego dziewięćsetnegoczterdziestego dnia uroczystego siedemnastego sierpnia wykończona, wręczona i wykonana piosenka. Ta, radosna sama w sobie, niech będzie wyrazem mej radości z Waszego Związku. Szczęść Boże!.

Na stronie 6 widnieje informacja: Piosenka ta, swawolna i młodzieńczo roześmiana, niech Wam przywodzi zawsze na pamięć beztroskie narzeczeństwo. Dopisuję drugą, dostosowaną do powagi należnej Małżonkom. Jest to pieśń ślubna z mojemi (o zgrozo!) słowami, której kolor trąca nieco o ludowość... Możesz ją Tadku nazywać też: W starym kościółku zakopiańskim.

Dokument pisany niebieskim i czerwonym piórem. Rękopis znajduje się w teczce z innymi kompozycjami wokalno-instrumentalnymi, obejmuje osiem stron nienumerowanych, o wymiarze 34 na 24,5 cm.

Dostęp
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.