Ze śpiewnika Henryka Alberta po tytułem „Poetisch–Musicalisches L...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Autorzy:

Albert_Henryk (autor)

Gatunek:

aria

Tytuł oryginalny:

Laxat sibi frena Iuventus : aria polonica : str. 7

Incipit:

Jakże chcecie wy starzy...

Autorzy:

Albert_Henryk (autor)

Tytuł oryginalny:

Utere laetitia : str. 9

Incipit:

Czyliz po wieczny już czas...

Autorzy:

Albert_Henryk (autor)

Gatunek:

taniec polski

Tytuł oryginalny:

Saltemus... : taniec polski : str. 12.

Incipit:

Kto ochotę tańczyć ma...

Autorzy:

Albert_Henryk (autor)

Gatunek:

taniec polski

Tytuł oryginalny:

Muta meum gaudia pectus agunt : taniec polski : str. 12

Incipit:

Za nic wszystkie skarby świata...

Autorzy:

Albert_Henryk (autor)

Gatunek:

modlitwa

Tytuł oryginalny:

Na przygotowanie do wojny szwedzkiej : modlitwa : str. 14

Incipit:

U miasta bram wróg grozi nam...

Autorzy:

Albert_Henryk (autor)

Gatunek:

hymn

Tytuł oryginalny:

Na zawarcie pokoju : hymn : str. 16

Incipit:

Chwały pieśń przed Boski...

Autorzy:

Albert_Henryk (autor)

Gatunek:

kantata

Tytuł oryginalny:

Na otrzymanie lenna przez elektora Brandenburskiego Fryd. Wilhelma : kantata : str. 19

Incipit:

O krynico wszelkich cnót...

Autorzy:

Albert_Henryk (autor)

Gatunek:

taniec polski

Tytuł oryginalny:

Taniec polski : str. 29

Incipit:

Wyście tutaj przybyli...

Autorzy:

Albert_Henryk (autor)

Gatunek:

aria

Tytuł oryginalny:

Aria polonica : str. 31

Incipit:

Nuże wkoło tańcz...

Dostęp
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.