Żołnierzowi – Bagnet i Wiersz

Zgłoszenie do artykułu: Żołnierzowi – Bagnet i Wiersz

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł właściwy:

Żołnierzowi – Bagnet i Wiersz

Obsada instrumentalna:

Na głos oraz na głos z akompaniamentem.

Data powstania:

27 września 1946

Typ/rodzaj:

rękopis: autograf kompozytora

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska. Rkp. 1983 : 832/36 (40)

Informacje dodatkowe:

Rękopis obejmuję 6 nienumerowanych stron o wymiarach 31 na 22,5 cm i mniej. Zawiera również utwory instrumentalne oraz szkice utworów. Dodatkowo dołączona jest karta z planem sztuki. Dokument pisany ołówkiem. Na rękopisie zanotowano informacje: Ruiny Katedry Świętego Jana (Jastrun). Natomiast na miękkiej okładce widnieje zapis: Teatr Rapsodyczny.

Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.