Zosiu moja Zosiu luba…

Zgłoszenie do artykułu: Zosiu moja Zosiu luba…

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł właściwy:

Zosiu moja Zosiu luba…

Obsada instrumentalna:

Na głos z fortepianem.

Data powstania:

1850
II poł. XIX wieku

Gatunek muzyczny:

pieśń

Typ/rodzaj:

rękopis: kopia ręką Ludwika Petera

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska. P III 338

Informacje dodatkowe:

Rękopis zawiera pieśni w języku polskim i ukraińskim. Na stronie pierwszej rękopisu w prawym górnym rogu znajduje się owalna pieczątka z napisem: Z księgozbioru Ludwika Petera. Na dokumencie znajduje się numeracja kart wprowadzona ołówkiem w prawych górnych rogach. Rękopis pisany piórem. Pochodzi z teczki, w której znajdują się inne kompozycje wokalno-instrumentalne. Obejmuje 8 nienumerowanych stron o wymiarach 16,5 na 26 cm.

Dostęp
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.