Muzyka polska w dokumentacjach i interpretacjach

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” mieszczący się w Krakowie, przy ul. Krakusa 7, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.

Tytuł:

Muzyka polska w dokumentacjach i interpretacjach

Rodzaj:

seria

Autorzy:

Perz, Mirosław (redakcja)

Infomacje dodatkowe

Zespół redakcyjny: Mirosław Perz (przewodniczący), Bolesław Bartkowski, Zofia Dobrzańska, Krzysztof Droba, Adam Neuer, Leszek Polony, Irena Poniatowska, Piotr Poźniak, Jan Stęszewski, Elżbieta Zwolińska.