Primadonna Album

Zgłoszenie do artykułu: Primadonna Album

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” mieszczący się w Krakowie, przy ul. Krakusa 7, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.

Tytuł:

Primadonna Album
wybór pieśni i piosenek wykonywanych z wielkim powodzeniem na koncertach oraz w teatrach przez p. Wiktorie Kawecką i innych

Primadonna Album
wybór pieśni i piosenek wykonywanych z wielkim powodzeniem na koncertach oraz w teatrach przez p. Wiktoryę Kawecką i innych

Primadonna Album
choix de chansons et chansonnettes crèès avec un grand succès aux concerts et aux thêatres

Rodzaj:

seria

Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.