Z Albumu Marceliny Kochańskiej

Zgłoszenie do artykułu: Z Albumu Marceliny Kochańskiej

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” mieszczący się w Krakowie, przy ul. Krakusa 7, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.

Tytuł:

Z Albumu Marceliny Kochańskiej
zbiór najpiękniejszych śpiewów z towarzyszeniem fortepianu

Z Albumu Marcelliny Kochańskiej, B. Donadio, A. Barbi i innych

Rodzaj:

seria

Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.