Zgłoszenie do artykułu: A-41

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Ukryte masz pragnienia

Nosiłaś je przez lata

Ja teraz wszystko zmienię

Wysoko teraz będziesz latać

Ruszymy wprost przed siebie

Nie traćmy tutaj życia

Bo teraz będzie proste

Co tak trudne jest zazwyczaj

Nikt nie ma szans

Żeby nas dogonić

Ucieka czas

Całkiem bez kontroli

Nic złego się nie stanie

Ucieka szybko droga

Za chwilę będzie ciemno

Staniemy zaraz by się kochać

Czy czujesz tę przyjemność

Gdy dokąd jechać wiesz

Gdy zmierzasz gdzieś bez celu

Tak pędzisz prosto gdzieś przed siebie[1]

Bibliografia

1. 

https://demono.pl/a-41-play.html
Oficjalna strona internetowa zespołu De Mono [odczyt: 27.12.2013].