A gdzie jest siódme morze

Zgłoszenie do artykułu: A gdzie jest siódme morze

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Świat mój pewnie najmniejszy,

świat mój pewnie największy.

Świat, co zmienił się w pożar,

biegnę ugasić w morzach,

biegnę ugasić w morzach.

W morze biegnę płonąca,

świat się we mnie zapalił,

biegnę naprzeciw fali.

Pierwsze morze dziecięce,

pełne łódek z papieru,

którym nie stało jeszcze

kapitanów, ni sterów.

Drugie morze zachłanne,

zatapia bez powodu.

Po trzecim mew gromady

wiodą statki do lądu.

A gdzie to siódme morze,

jaki jest za nim ląd?

Czy to daleko, czy to daleko,

czy to daleko stąd?

Czy to daleko, czy to daleko,

czy to daleko stąd?

Czwarte, tysiąc okrętów,

aż do nieba kołyszę.

Piąte, tysiące muszli

opowiada nam ciszę.

Nad brzegami szóstego

wielka burza dokoła.

Nad brzegami szóstego

stoję, stoję i wołam.

A gdzie to siódme morze,

jaki jest za nim ląd?

Czy to daleko, czy to daleko,

czy to daleko stąd?

Czy to daleko, czy to daleko,

czy to daleko stąd?

Zanim na moim niebie

wzejdzie słońce najczystsze,

morzu opowiem siebie,

morzu siebie wykrzyczę.

Biegnę do morza, biegnę,

a gdy morze dogonię,

to przed morzem uklęknę,

to się morzu pokłonię.

A gdzie to siódme morze,

jaki jest za nim ląd?

Czy to daleko, czy to daleko,

zzy to daleko stąd?

Czy to daleko, czy to daleko,

czy to daleko stąd?

Czy to daleko, czy to daleko,

czy to daleko stąd?[1]

Bibliografia

1. 

http://www.marylarodowicz.pl/pl
Oficjalna strona internetowa Maryli Rodowicz [odczyt: 03.04.2013].