A kto się kocha w tobie

Zgłoszenie do artykułu: A kto się kocha w tobie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” mieszczący się w Krakowie, przy ul. Krakusa 7, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.

Tytuł:

A kto się kocha w tobie

Autor słów:

Olewicz, Bogdan

Autor muzyki:

Korzyński, Andrzej

Bibliografia

1. Wolański, Ryszard.

2. http://www.sosnicka.com.
Oficjalna strona internetowa Zdzisławy Sośnickiej [odczyt: 01.03.2013].