A kysz – biała mysz

Zgłoszenie do artykułu: A kysz – biała mysz

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Super poetą miałeś być

Takim co nie klęka

Ułożony świat

Targałeś w swoich rękach

Automatyczny puls

Wbijałeś w moje ciało

No i zobacz co z tego pozostało

Biała mysz

A kysz, a kysz, a kysz

A kysz , a kysz

Jej dyszkantowy wrzask

Budzi co dnia

Gardło bez dna

Pełne piany

Wielką aktorką chciałaś być

Szminek cała armia

Nietknięty do dziś dnia

Mętny wzrok ogarnia

Automatyczny puls

Wbijałaś w moje ciało

I teraz nie wie nikt co z tego ocalało

Biała mysz

A kysz, a kysz, a kysz

A kysz , a kysz

Jej dyszkantowy wrzask

Budzi co dnia

Gardło bez dna pełne piany

Ułanów drętwy pułk... na stole

Dławiłeś dziecka strach tocząc z nimi wojnę

Automatyczny puls wbijałeś w moje ciało

To teraz zobacz sam co z tego pozostało

Biała mysz a kysz a kysz...

Kantowy wrzask budzi co dnia

W gardło bez dna a kysz i kysz[1]

Bibliografia

1. 

http://www.perfect.art.pl/
Oficjalna strona zespołu Perfect [odczyt: 01.07.2015].