Ach sercu najmilsze…

Zgłoszenie do artykułu: Ach sercu najmilsze…

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Ach sercu najmilsze…

Róże

Autor słów:

Wasilewski, Edmund[2]

Autor muzyki:

Krogulski, Władysław Józef[1]

Informacje

Pieśń wykonywana w komedii[1] Zygmunta[3] Przybylskiego „Pierwszy bal” w układzie Krogulskiego[1].

Bibliografia

1. 

Pieśń wykonywana w komedii Przybylskiego „Pierwszy bal” : w układzie Krogulskiego.

2. 

http://bc.wbp.lublin.pl/dlibra/plain-content?id=11336.
Biblioteka cyfrowa WBP w Lublinie (Poezye Edmunda Wasilewskiego, B. M. Wolff, Petersburk 1855, str. 37–39) [odczyt: 28.10.2019].

3. 

https://polona.pl/item/pierwszy-bal-komedya-w-1-akcie,NzI1NTM4MTY/.
Polona – polska biblioteka cyfrowa [odczyt: 28.10.2019].

Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.