Zgłoszenie do artykułu: Adrenalina

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Stoisz tam

W zagajniku młodych brzóz

Byle wiatr

Już napina cię jak łuk

Czujesz że

Magazynek pełen masz

A wrząca krew

Purpurowo barwi twarz

Adrenalina

Jak to jest

Że nie można bez niej żyć

Karmi gniew

Byś o flagę mógł się bić

Ból i gwałt –

Oto jej przyboczna straż

Mami mózg

Aby biodra wprawić w ruch

Adrenalina to narkotyczna moc

Moje serce eksploduje nią

Tak jak gwiazda co rozświetli noc

Adrenalina to biologiczna broń

Zawsze czuję jak kieruje mną

Adrenalina

Czuję ją

Gdy tratuje wszystko tłum

Błyszczy nią

Gazetowy tłusty druk

Kusi mnie

Kiedy z bronią mijam sklep

Pragnę jej

Choć sam siebie boję się

Adrenalina to biologiczna broń

Zawsze czuję jak kieruje mną

Jej bosko niewidzialna dłoń

Adrenalina to narkotyczna moc

Moje serce eksploduje nią

Tak jak pocisk co rozerwie noc[2]

Bibliografia

1. 

https://www.perfect.art.pl/perfect.html?https%3A%2F%2Fwww.perfect.art.pl%2F%3Fpl
Oficjalna strona zespołu Perfect [odczyt: 01.07.2015].