Agresywne lato

Zgłoszenie do artykułu: Agresywne lato

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

To było agresywne lato

Chmury z całego zebrały się świata

To co się mierzy całkiem innym czasem

Dało się poznać za wczoraj i za teraz

Ginący na oślep szuka ocalenia

Słońce schowało się daleko w gniewie

Nie kochamy tego co miłości warte

Nie kochamy już nawet nawet siebie

Co może małe serce nie może

Nawet na chwilę odpocząć

Co może twoje serce może

Na zawsze moje serce posiąść

To było agresywne lato

Wody z całego zebrały się świata

Deszcze i burze w harmonii bezbożnej

Słońce witano jak Boga Boga na niebie[2]

Bibliografia

1. 

http://www.maanam.pl/main-page.htm.
Oficjalna strona internetowa zespołu Maanam [odczyt: 08.11.2013].