Zgłoszenie do artykułu: Aguirre

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Zostaw ten kraj przed tobą raj

uważaj tam zostaniesz sam

i nigdy nie wrócisz nigdy nie zginiesz

dokąd uciekasz, dokąd tak płyniesz?

Aguirre aguirre

aguirre aguirre

Zatrzymaj czas uwolnij nas

słyszysz ich jęk? Zabij ten lęk

Nigdy nie wrócisz, nigdy nie zginiesz

dokąd uciekasz dokąd tak płyniesz

Aguirre aguirre

aguirre aguirre

Statek na drzewie czeka na ciebie

twoje marzenia ślepe spojrzenia

nigdy nie wrócisz nigdy nie zginiesz

dokąd uciekasz dokąd tak płyniesz

Aguirre aguirre

aguirre aguirre

aguirre aguirre

aguirre aguirre[1]

Bibliografia

1. 

http://armia.kdm.pl/dyskografia/s-dyskografia/ogolne/aguirre.htm
Oficjalna strona internetowa zespołu Armia [odczyt: 18.12.2019].