Ain’t she sweet

Zgłoszenie do artykułu: Ain’t she sweet

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

There she is! There she is!

There's what keeps me up all night.

Oh, gee whiz! Oh, gee whiz!,

There's why I can't eat a bite.

Those flaming eyes! that flaming youth!

Oh, Mister, oh, sister tell me the truth.

Chorus:

Ain't she sweet?

See her coming down the street!

Now I ask you very confidentially,

Ain't she sweet?

Ain't she nice?

Look her over once or twice

Now I ask you very confidentially,

Ain't she nice?

Just cast an eye in her direction

Oh, me! Oh, my!

Ain't that perfection?

I repeat, don't you think that's kind of neat?

And I ask you very confidentially,

Ain't she sweet?

Tell me where, tell me where,

Have you seen one just like that?

I declare, I declare,

That sure is worth looking at.

Oh, boy, how sweet! those lips must be!

Gaze on it! doggonit, now answer me!

Chorus:

Ain't she sweet?

See her coming down the street!

Now I ask you very confidentially,

Ain't she sweet?

Ain't she nice?

Look her over once or twice

Now I ask you very confidentially,

Ain't she nice?

Just cast an eye in her direction

Oh, me! Oh, my!

Ain't that perfection?

I repeat, don't you think that's kind of neat?

And I ask you very confidentially,

Ain't she sweet?[1]

Bibliografia

1. 

http://www.kppg.waw.pl/Strona%202019/sngPltX.php?utwor=20834
Katalog Polskich Płyt Gramofonowych [odczyt: 24.04.2015].